Måleri Östersund

PRIVATPERSONER, FÖRETAG & FASTIGHETSÄGARE

 

Inomhusmålning och tapetsering i Östersund

Våra skickliga målare hjälper dig med tapet- och färgsättningsförslag. Olika rum har olika användningsområden och bör färgsättas därefter. Ett arbetsrum kan kännas stressande med tillexempel tapeter med små färgstarka mönster. Mörka färger kan kännas mysigt och varmt. Ett luftigare rum kan öppnas upp med ljusa kulörer, men också kännas för sterilt vid alltför stora ytor. Då kan olika nyanser på väggar skapa harmoni och dimensioner vara att föredra. Ljusa och mörka element skapar kontraster, starka färger kan ge ett glatt intryck men också skapa kraftfulla känslor och okoncentration. Tapetens struktur och ljusinsläpp från fönster påverkar färgreflektionen och därmed helhetsintrycket. En fackmannamässig tapetsering och målning ger en tillförlitlig inverkan, både för tillexempel hotellgäster, hyresgäster, personal och familjemedlemmar.

  • Sprutlackering dörrar och luckor
  • Sockelmålning
  • Tak- och väggmålning
  • Våtrumsmålning

Utomhusmålning Östersund

Målning av plåttak

Takplåten är alltid hårt utsatt för solljus, temperaturväxlingar och väder.  Är plåttakets färgskikt slitet måstet taken målas om innan plåten tar alltför stor skada.  En ommålning eller nymålning av plåttak kräver väldigt god kännedom om plåttakets underlag, varför att anlita en professionell målare garanterar att man får ett tak med en takfärg som skyddar och bevarar, både ditt underliggande plåttak och övriga hus. Äldre hus har ofta tak av galvad stålplåt som har plastmålats vilket kräver ett gediget förarbete innan plåttaksmålningen kan verkställas. Plåtens och färgskiktet ursprungliga kondition avgör målningssystemet vid ommålningar. Våra målare hjälper dig med analys och rätt färgsättning i Östersund där vi tar oss an K-märkta hus, fritidshus moderna villor och fastigheter.

Fasadmålning

Genom att måla om fasaden blåser man nytt liv i gammalt, omodernt eller slitet hus. Med att anlita oss för fasadmålning i Östersund undviker du det som så många upplever tidsödande och tråkiga förarbetet med skrapning. Vi utför fasadmålning på alla sorters underlag i samband med underhåll, renoveringar och nyproduktioner. Vi har också den kunskap och utbildning som krävs för en målning av en putsfasad. En målning av en putsfasad kräver ett annat tänk än vid traditionell målning av träfasader, annars kan putsfasaden se randig ut.

Fasadtvätt

Vem vill inte ha en snygg och trevlig fasad? Ofta räcker en fasadtvätt för att förhöja husets värde, fasadens livslängd och intryck. Regelbundna fasadtvättar förhindrar fuktinträngningar från nedsmutsningar som kan förorsaka mögel, röta och en sämre värmeisolering. Vi utför fasadtvätt på alla sorters husunderlag – ett förbyggande som minskar energiförbrukningen och skapar trivsel hos besökare och boendegäster.

 

FASTIGHETSÄGARE, FÖRETAG  & KOMMUN

 

Färgsättning av offentlig miljö i Östersund

Genom att färgsätta lokaler eller exteriöra ytor med rätt kulör och nyans lyfter man fram bostäders och offentliga lokalers möjligheter och attraktionskraft. Ett harmoniskt samspel mellan färger på väggar, tak, inredning och golv har inte bara ett estetiskt eller funktionellt värde utan även en prestationshöjande eller avslappnande inverkan. Beroende på ändamålet med om- eller nymålningen hjälper våra målare dig med att sätta rätt färg på rätt ställe – både inomhus eller utomhus. Vi är dessutom experter på linoljefärgsmålning och guldförgyllningar vilket blir vackert vid restaurering av främst kulturella byggnadsverk.

Trapphusmålning

Fastighetens byggår avgör oftast trapphusmålningens teknik och färgsättning – att värna om fastighetens genuina stil brukar vara mycket uppskattat. En fräsch trappuppgång ger besökare och hyresgäster ett trevligt bemötande där intrycket av fastigheten upplevs välskött.

Klottersanering och klotterskydd

Vi utför klottersanering, rengöring av; fasader, fastigheter, gångtunnlar, hissar och övriga klottriga utrymmen som behöver rengöras. Metoder som används är blästring, högtryckstvätt eller rengöring med svamp. Skulle färgen sitta allt för hårt mattar vi ner klottret och målar sedan om väggen. Vi utför även klotterskydd, vilket är ett förebyggande syfte som gör att klottret har svårare att få fäste under en längre tid eftersom klotterskyddet består utav en hinna som försvårar färgpigmenten att ta sig ner på djupet. På så sätt underlättas rengöringen av klottret där oftast bara vatten med svamp behövs för att få bort det.